VULMIN

VULNERABILITATEA LOCALITĂŢILOR ŞI A MEDIULUI LA INUNDAŢII ÎN ROMÂNIA (VULMIN)

Creşterea frecvenţei, intensităţii şi magnitudinii inundaţiilor din ultimii ani în România a reprezentat şi reprezintă o provocare atât pentru locuitorii regiunilor afectate cât şi pentru factorii de decizie locali, regionali şi naţionali. De cele mai multe ori reacţiile autorităţilor în situaţiile de evenimente naturale extreme, respectiv inundaţii, au fost post-eveniment, impunându-se astfel o eficientizare a planurilor de management şi a alternativelor de răspuns la acestea.
În acest context, principalul obiectiv al proiectului VULMIN este de a oferi servicii ştiinţifice factorilor de decizie (utilizatorilor) de la diferite niveluri de administraţie privind gradul de vulnerabilitate a populaţiei, aşezărilor şi mediului la inundaţii, cu scopul de a mări rezilienţa comunităţilor şi mediului din regiunile afectate de sau expuse la inundaţii şi de a îmbunătăţi gradul de adaptare la acestea.

Tematica proiectului VULMIN abordează trei direcţii majore:
1. Identificarea şi delimitarea arealelor inundabile din România, cu accent asupra severităţii hazardelor de tipul inundaţiilor
2. Evaluarea vulnerabilităţii aşezărilor, infrastructurii şi mediului la inundaţii, la scară locală şi naţională
3. Crearea şi furnizarea de servicii ştiinţifice pentru utilizatorii locali şi naţionali


Caracterul multidimensional al vulnerabilităţii implică o viziune integrată a activităţilor de cercetare din cadrul proiectului. În acest sens se urmăreşte evaluarea din punct de vedere a proprietăţilor fizice şi mecanismelor de producere a inundaţiilor şi al efectelor acestora asupra societăţii. Bazat pe un sistem complex de indicatori de măsurare a vulnerabilităţii precum şi pe metode GIS de determinare a arealelor inundabile, proiectul VULMIM include studii de caz la diferite scări geografice: la nivel de comunitate, de regiune şi la nivel naţional.
În realizarea proiectului VULMIN sunt implicate echipe de cercetare din patru institute de profil, coordonate de Institutul de Geografie al Academiei Române - IGAR, a căror contribuţie este complementar şi echilibrat distribuită în cadrul activităţilor proiectului.
Principalele rezultate ale proiectului constau în realizarea de servicii ştiinţifice adaptate profilului utilizatorilor (ex. analize/hărţi privind arealele expuse la inundaţii, zonarea gradului de vulnerabilitate, recomandări privind măsurile de adaptare şi creştere a rezilienţei comunităţilor locale din arealele afectate de inundaţii), cu scopul de a îmbunătăţi procesul decizional din sfera managementului la inundaţii, în acord cu strategiile şi directivele Uniunii Europene.

Proiectul VULMIN (Contract de finanţare nr. 52/2012) este finanţat prin Programul Parteneriate în Domenii Prioritare - Direcţia 3: Mediu şi se desfăşoară pe o perioadă de 54 luni, între iulie 2012 - decembrie 2016.
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)


Ultima actualizare - decembrie 2016

Institutul de Geografie| Academia Română