VULMIN

Întâlnirea anuală a membrilor proiectului VULMIN

În data de 09 noiembrie 2015, la sediul Institutului de Geografie, a avut loc întâlnirea anuală a proiectului VULMIN, în cadrul căreia au fost prezentate rapoarte de progres aferente activităţilor Etapei 4 a proiectului, intitulată: Servicii ştiinţifice pentru utilizatorii (stakeholders) rezultatelor la nivel local şi regional.

Agenda întâlnirii a cuprins prezentări ale contribuţiilor pe parteneri, precum şi discuţii referitoare la suplimentarea financiară pentru anul 2015, stadiul activităţilor de diseminare, termenele şi cerinţele aferente raportărilor ştiinţifice şi financiare pentru etapa 4 şi activităţile ştiinţifice şi de diseminare (volum de sinteză al proiectului) ale etapei 5 (2016).
Principalele probleme ştiinţifice vizate în cadrul rapoartelor de progres pentru etapa 4 au fost legate de:
- Gradul de poluare a surselor de apă potabilă în arealele afectate de viituri rapide din Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură (sectorul Teleajen-Buzău);
- Percepţia comunităţilor locale din Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură asupra riscului viiturilor rapide;
- Îmbunătăţirea metodologiei de identificare a arealelor susceptibile la inundaţii rapide în Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură
- Baza de date GIS privind indicatorii de vulnerabilitate socio-economică: aplicaţie la nivel regional în judeţele Buzău şi Prahova;
- Stadiul cercetărilor vulnerabilităţii socio-economice în Câmpia Tecuci;
- Estimarea impactului schimbărilor climatice asupra debitelor maxime în bazinele hidrografice Timiş-Bega, Teleajen, Bârlad şi Buzău.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai tuturor instituţilor partenere în consorţiul proiectului, precum şi cercetători din cadrul instituţiei gazdă.

agenda întâlnirii

Institutul de Geografie | Academia Română