VULMIN

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Geografie - Campanii de teren în Câmpia Tecuciului

În perioada 16- 23.09.2016 a avut loc o campanie de teren Ón judeţul Galaţi care a vizat desfăşurarea unor activităţi care să raspundă obiectivelor proiectului VULMIN din anul 2016. Astfel pentru a răspunde la obiectivul V2 - Sinteză asupra vulnerabilităţii, rezilienţei şi capacităţii de adaptare la inundaţii, la diferite scări geografice, cu privire specială asupra condi9ţiilor care pot afecta semnificativ dezvoltarea socio-economică a comunităţilor şi aşezărilor din arealele expuse la inundaţii, respectiv V3 - Sinteză asupra serviciilor ştiinţifice furnizate utilizatorilor şi asupra măsurilor de adaptare, bazate pe rezultatele analizelor de vulnerabilitate la inundaţii, elaborate la diferite scări de abordare s-au purtat discuţii cu autorităţile locale privind vulnerabilitatea la inundaţii a comunităţii respective, punându-se accent pe componenta socio-economică şi s-au formulat împreună cu acestea o serie de măsuri concrete de care trebuie să se ţină cont în viitor pentru diminuarea efectelor inundaţiilor.
S-a pus accent pe educaţia populaţiei în ceea ce priveşte riscurile şi creearea unei culturi a riscului precum şi pe creşterea adaptabilităţii şi a rezilienţei comunităţilor locale.

Cea de-a doua campanie de teren a anului 2016 a avut loc în perioada 22-23 Octombrie 2016 şi a avut drept scop cuantificarea pagubelor produse de inundaţiile recente (11-13 Octombrie) care au avut loc în bazinele hidrografice Suhu şi Geru pe fondul unor precipitaţii bogate. Au fost vizate localităţile afectate de inundaţii: Slobozia Conachi, Pechea şi Cuza Vodă, purtându-se discuţii cu localnicii şi cu autorităţile locale. Aceste discuţii au avut ca problematică: factorii care au determinat inundaţiile; măsurile care au fost luate de autorităţi şi reacţia populaţiei; necesitatea educării populaţiei pentru a oferi un răspuns optim în cazul producerii unor astfel de fenomene.
Au fost aplicate chestionare privind percepţia populaţiei privind inundaţiile (acelaşi chestionar ca şi în cazul inundaţiilor din anul 2013) la un interval de timp (10 zile) relativ redus de la producerea evenimentului. Datele obţinute vor fi comparate cu cele deja existente pentru alte localităţi ale arealului respectiv.
Institutul de Geografie | Academia Română