VULMIN

Workshop-ul final al proiectului VULMIN intitulat "Vulnerabilitatea aşezărilor şi mediului la inundaţii în contextul modificărilor globale ale mediului"

În data de 05 decembrie 2016, la sediul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, a avut loc workshop-ul final al proiectului VULMIN intitulat "Vulnerabilitatea aşezărilor şi mediului la inundaţii în contextul modificărilor globale ale mediului", în cadrul căruia au fost prezentate o serie de rezultate obţinute în cadrul proiectului în decursul perioadei sale de implementare (2012-2016).
La întâlnire au fost invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor partenere în consorţiul proiectului, cercetători din cadrul instituţiei gazdă, precum şi stakeholderi din domeniul apei (Admnistraţia Bazinală de Apă Banat, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Administraţia Naţională Apele Române) şi care activează într-o serie de domenii conexe acestuia (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Admnistraţia Naţională de Meteorologie, Facultatea de Hidrotehnică - UTCB, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Academia Română, INCDPAPM-ICPA Bucureşti, Academia de ştiinţe Agricole Bucureşti).
Agenda întâlnirii a cuprins prezentări ale unor rezultate cheie ale proiectului, care constituie totodată servicii ştiinţifice oferite de proiect comunităţii ştiinţifice şi stakeholderilor implicaţi în managementul şi prevenţia inundaţiilor la diferite niveluri admnistrative: identificarea arealelor susceptibile la inundaţii la nivel naţional şi local; estimarea impactului schimbărilor climatice asupra debitelor maxime în bazinele hidrografice Timiş-Bega, Teleajen, Bârlad şi Buzău; analiza de percepţie a comunităţilor locale asupra riscului de producere al inundaţiilor şi a vulnerabilităţii socio-economice a localităţilor la inundaţii prin intermediul celor trei studii de caz ale proiectului. La eveniment au participat cca. 50 de persoane.
agenda întâlnirii
Institutul de Geografie | Academia Română