VULMIN

Workshop-ul utilizatorilor VULMIN

In data de 16 noiembrie 2012, la sediul Institutului de Geografie din Bucureşti, s-a desfăşurat primul workshop al utilizatorilor VULMIN la care a participat un număr de 10 experţi şi stakeholderi din domenii conexe managementului la inundaţii, la diferite niveluri administrative.
Organizarea workshopului, cu participarea a câtorva categorii de stakeholderi naţionali şi locali, a avut ca scop implicarea şi participarea părţilor interesate în rezultatele preconizate ale proiectului încă din prima etapă a derulării acestuia.
Obiectivele workshop-ului utilizatorilor VULMIN (şi a workshop-urilor viitoare) urmăresc:
a) identificarea utilizatoriilor serviciilor ştiinţifice privind vulnerabilitatea la inundaţii (a categoriilor de stakeholderi);
b) identificarea cerinţelor stakeholderilor din punct de vedere al serviciilor ştiinţifice privind vulnerabilitatea la inundaţii;
c) stabilirea de comun acord a mecanismelor pentru menţinerea unei colaborâri continue şi a interacţiunii cu şi Óntre factorii de decizie.

Unul dintre mecanismele importante de a îndeplini obiectivele privind "utilizatorii" şi "cerinţele" este cel pe bază de chestionar de percepţie şi de necesitate a informaţiilor ştiinţifice. Structura unui astfel de chestionar include următoarele aspecte:
- Instituţia / organizaţia pe care o reprezentaţi;
- Percepţia asupra hazardelor de inundaţii şi vulnerabilităţii arealelor şi populaţiei;
- Cerinţele privind datele referitoarea la inundaţii şi la vulnerabilitatea populaţiei şi mediului;
- Opinia dvs. asupra modului de difuzare a informaţiilor ştiinţifice.

Institutul de Geografie | Academia Română