VULMIN

Campanie de teren, Cāmpia Banatului

O echipă de cercetători de la Institutul de Geografie al Academiei Române, în colaborare cu partenerii din proiect (Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, Universitatea din Bucureşti şi Institutul Naţional de Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca) au efectuat īn perioada 20-24 mai 2013 o campanie de teren īn Câmpia Banatului, fiind vizate comunele afectate de inundaţiile din anul 2005 (Peciu Nou, Giulvăz, Foeni, Otelec, Uivar).
Studiul a avut în vedere întâlniri cu autorităţile locale, populaţie şi alţi beneficiari (Direcţia de Ape Timiş-Cerna) ai rezultatelor proiectului VULMIN în vederea evidenţierii contextului local al vulnerabilităţii comunităţilor umane la modificările mediului şi evenimente extreme.
S-a avut în vedere aplicarea unor chestionare pentru înţelegerea percepţiei populaţiei asupra evenimentelor extreme percepute ca ameninţări asupra bunăstării comunităţilor locale, identificarea informaţiilor necesare pentru analiza vulnerabilităţii la inundaţii, dar şi un studiu privind calitatea apei potabile prin prelevarea de probe din surse cheie (fântâni individuale, staţii de alimentare cu apă, foraje).
Au fost aplicate peste 100 de chestionare populaţiei locale şi autorităţilor şi au fost prelevate aproximativ 30 de probe de apă. Rezultatele campaniei de tern vor fi prezentate factorilor locali interesaţi în cadrul unor întruniri planificate în cadrul proiectului în următoarea perioadă de derulare.
Institutul de Geografie | Academia Română