VULMIN

Întâlnirea anuală a membrilor proiectului VULMIN

În data de 09 octombrie 2013, la sediul Institutului de Geografie, a avut loc întālnirea anuală a membrilor proiectului VULMIN. Întâlnirea a reunit reprezentanţii celor patru instituţii partenere şi a avut ca scop prezentarea stadiului actual de realizare al activităţilor de cercetare în cadrul Etapei 2 a proiectului. Principalele probleme vizate în cadrul discuţiilor au fost legate de:
- Crearea unei baze de date privind evenimentele hidrologice majore şi istorice produse la nivel naţional;
- Structura unui portal de accesare a informaţiilor legate de producerea inundaţiilor în România;
- Poluarea apei în arealele inundabile din Câmpia Joasă Timiş-Bega;
- Stabilirea de metodologii proprii proiectului de identificare a arealelor expuse la inundaţii şi viituri rapide la nivel local, de delimitare a albiilor majore şi a culoarelor inundabile la nivel naţional pe râurile principale;
- Stabilirea unui set de indicatori de evaluare a vulnerabilităţii comunităţilor rurale şi urbane la inundaţii.


Fiecare partener a prezentat rezultatele obţinute în decursul etapei 2 a proiectului, în concordanţă cu activităţile în cadru cărora a fost implicat.
În scopul asigurării unuia dintre mecanismele care asigură interfaţa dintre "utilizatori" şi "cerinţe" prin intermediul proiectului VULMIN (ex. chestionarul de percepţie a populaţiei faţă de inundaţii) au fost prezentate rezultatele preliminare ale campaniei de teren dedicate evaluării percepţiei comunităţilor rurale şi autorităţilor locale din arealele afectate de inundaţiile din anul 2005 (Câmpia Banlocului - Câmpia Banatului). Elementele de evaluare calitativă a vulnerabilităţii la inundaţii a populaţiei din arealele rurale afectate în anul 2005 (un record istoric privind suprafaţa afectată de inundaţii şi volumul pagubelor materiale înregistrate) au constituit un capitol distinct în cadrul campaniei de anchetă socială desfăşurate în luna mai 2013, urmărindu-se următoarele aspecte:
- Experienţa personală şi reabilitarea post-dezastru;
- Conştientizarea expunerii şi temeri privind producerea inundaţiilor;
- Măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor inundaţiilor;
- Cuantificarea unor indicatori relevanţi pentru evaluarea vulnerabilităţii la inundaţii în arealul de studiu (ex. capitalul uman, accesibilitate, nivelul de trai, tipul de ocupaţie).

Institutul de Geografie | Academia Română