VULMIN

Întâlnirea anuală a membrilor proiectului VULMIN

În data de 05 noiembrie 2014, la sediul Institutului de Geografie, a avut loc întâlnirea anuală a membrilor proiectului VULMIN. Întâlnirea a reunit reprezentanţi a trei din cele patru instituţii partenere şi a avut ca scop evaluarea stadiului actual de realizare al celor şapte activităţi şi obiective ştiinţifice aferente Etapei 3 a proiectului - Evaluarea vulnerabilităţii unităţilor expuse la inundaţii în România (studii de caz).

Agenda întâlnirii a cuprins cinci prezentări referitoare la contribuţiile partenerilor în cadrul Etapei 3, în concordanţă cu activităţile prevăzute în planul de realizare al proiectului pentru anul 2014. Principalele probleme vizate în cadrul discuţiilor au fost legate de:
- Nivelul de contaminare a apei în arealele inundabile din Câmpia Joasă Timiş-Bega şi în arealele afectate de viituri rapide şi inundaţii din Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură (sectorul Teleajen-Buzău);
- Percepţia comunităţilor şi a autorităţilor locale din arealele de studiu Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură şi Câmpia Tecuciului faţă de inundaţii şi viituri rapide;
- Metodologiile de determinare şi delimitare a arealelor susceptibile la producerea viiturilor rapide şi lente pe principalele râuri dn România;
- Abordarea integrată a indicatorilor socio-economici de vulnerabilitate la inundaţii într-un Sistem Informaţional Geografic, cu aplicaţie pentru judeţele Buzău şi Prahova;
- Stadiul actual al activităţilor de diseminare a rezultatelor proiectului pentru anul 2014;
- Perspectiva activităţilor de cercetare din cadrul Etapei 4 a proiectului, referitoare la serviciile ştiinţifice pentru utilizatorii şi stakeholderii proiectului la nivel local şi naţional;
- Raportările financiară şi ştiinţifică aferente încheierii Etapei 3 a proiectului.

agenda întâlnirii

Institutul de Geografie | Academia Română