VULMIN

Proiectul VULMIN în cadrul unei întâlniri cu autorităţile şi stakeholderi regionali şi naţionali

în data de 13 octombrie 2014, în cadrul Prefecturii Judeţului Buzău, a avut loc întâlnirea finală de diseminare a rezultatelor proiectului european FP7 CHANGES (Changing Hydrometeorological Risks as Analyzed by a New Generation of Scientists). În cadrul întâlnirii au fost prezentate obiectivele ştiinţifice şi activităţile de cercetare ale proiectului VULMIN în contextul sinergiei cu două proiecte europene FP7 încheiate (CHANGES şi ECLISE - Enabling Climate Information Services for Europe) şi diseminate rezultatele obţinute până în prezent în cadrul studiului de caz Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură al proiectului, referitoare la: percepţia comunităţilor locale la inundaţii şi viituri rapide, calitatea apei potabile în punctele de prelevare din reţeaua locală de fântâni individuale şi izvoare din câteva arele afectate direct de viituri rapide, metodologia de evaluare a vulnerabilităţii socio-economice a mediului şi sistemul de indicatori utilizat, precum şi la metodologia de determinare a arealor susceptibile la viituri rapide dezvoltată în cadrul proiectului.
Participarea la întrunire a permis crearea unei bune vizibilităţi pe plan regional şi naţional a proiectului şi a obiectivelor şi finalităţilor ştiinţifice propuse ale acestuia şi totodată, posibilitatea stabilirii de conexiuni şi interacţiuni cu potenţali utilizatori ai rezultatelor proiectului în perspectiva elaborarării strategiilor locale şi regionale de adaptare la inundaţii.
La întrunire au participat reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi naţionale, implicate în procesul decizional şi care activează în domeniul riscurilor legate de inundaţii şi alunecări de teren, gestionării situaţiilor de urgenţă şi a fondurilor pentru dezvoltare regională şi managementul dezastrelor, după cum urmează: Consiliul Judeţean Buzău, Prefectura Buzău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Neron Lupaşcu" Buzău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" Vrancea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa - Apele Române, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, Agenţia Naţională pentru îmbunătăţiri Funciare, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Judeţul Buzău, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Secţia Drumuri Naţionale Buzău, Agenţia de Protecţie a Mediului Buzău, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Crucea Ro şie, Agenţia Spaţială Română.

  • Prezentare în cadrul întâlnirii
    Micu Dana (2014) VULNERABILITATEA AŞEZARILOR ŞI MEDIULUI LA INUNDAŢII ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR GLOBALE ALE MEDIULUI (VULMIN) - Întâlnirea cu autorităţile şi stakeholderi regionali şi naţionali, Buzău

  • programul manifestării
  • Institutul de Geografie | Academia Română