VULMIN

Campanie de teren în Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură

O echipă interdisciplinară formată din cercetători de la Institutul de Geografie al Academiei Romāne, Institutul Naţional de Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, a efectuat în perioada 23-24 iulie 2014 o campanie de teren în arealul de studiu Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură al proiectului VULMIN, fiind vizate cāteva sate şi comune puternic afectate de viituri rapide din judeţele Buzău şi Prahova:
- comuna Ceraşu (satele Ceraşu, Valea Borului şi Slon;
- comuna Chiojdu (Chiojdu, Lera, Bāsca Chiojdului).

Campania de teren a avut trei obiective principale:
- realizarea unei anchete sociale adresate populaţiei, în scopul înţelegerii percepţiei populaţiei asupra modificărilor recente ale climei, dimensiunii pagubelor produse de evenimentele pluviometrice extreme înregistrate în arealul local, calităţii apei potabile şi identificarea informaţiilor necesare pentru analiza vulnerabilităţii la inundaţii şi viituri rapide;
- realizarea unor interviuri cu reprezentanţi ai autorităţile locale (Primăriile comunelor Ceraşu, Chiojdu şi Starchiojd, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţelor Prahova şi Buzău), în scopul evidenţierii contextului local al vulnerabilităţii comunităţilor umane la inundaţii şi viituri rapide;
- prelevarea de probe de apă pentru evaluarea calităţii apei potabile din fāntāni individuale şi reţeaua de distribuţie locală.


Au fost aplicate circa 40 de chestionare în arealele direct afectate de viituri rapide şi inundaţii şi au fost prelevate 24 de probe de apă (indicatori fizico-chimici şi biologici). Elementele de evaluare calitativă a vulnerabilităţii la inundaţii şi viituri rapide a populaţiei din arealele rurale afectate de evenimentele hidrologice majore din anii 1975, 2005 şi 2010 au constituit un capitol distinct în cadrul campaniei de anchetă socială, urmărindu-se următoarele aspecte:
- Experienţa personală şi reabilitarea post-dezastru;
- Conştientizarea expunerii şi temeri privind producerea inundaţiilor şi viiturilor rapide;
- Măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor inundaţiilor şi viiturilor rapide;
- Cuantificarea unor indicatori relevanţi pentru evaluarea vulnerabilităţii la inundaţii şi viituri rapide în arealul de studiu (ex. capitalul uman, accesibilitate, nivelul de trai, tipul de ocupaţie).

Rezultatele preliminare ale anchetei sociale privind percepţia comunităţilor locale la inundaţii şi viituri rapide, au fost diseminate în cadrul unei întruniri organizate în cadrul Prefecturii Judeţului Buzău, în data de 13.10.2014, dedicate încheierii proiectului european FP7 CHANGES (Changing Hydrometeorological Risks as Analyzed by a New Generation of Scientists), la care au participat reprezentaţi ai autorităţilor implicate în procesul decizional şi care activează în domeniul riscurilor legate de inundaţii şi alunecări de teren, gestionării situaţiilor de urgenţă şi a fondurilor pentru dezvoltare regională şi managementul dezastrelor, de la nivel judeţean şi naţional.
Rezultatele privind calitatea apei potabile vor fi prezentate autorităţilor locale din comunele Ceraşu şi Chojdu.
Institutul de Geografie | Academia Română