VULMIN

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Geografie - Campanii de teren în Câmpia Tecuciului

1. Perioada 28.07.2014 - 03.08.2014
- Colectarea de date de la instituţiile publice locale (Primării, Ocoale silvice, Direcţia Judeţeană de Statistică, hidrometrice, inspectorat pentru situaţii de urgenţă)
- Crearea unei baze de date ţinând cont de factorii care au determinat inundaţiile din 2013 (geomorfologici, meteorologici, biogeografici, antropici)


2. Perioada 21.08.2014 - 25.08.2014
- Cartarea, fotografierea şi inventarierea proceselor rezultate în urma ploilor torenţiale care au avut loc în primăvara şi vara anului 2014
- Selectarea indicatorilor de vulnerabilitate pentru spaţiul analizat: vulnerabilitate socială, economică şi a mediului şi colectarea datelor pentru calcularea acestor indicatori

3. Perioada 21.08.2014 - 25.08.2014
- Aplicarea de chestionare privind percepţia populaţiei inundaţiilor - Ţepu, Munteni, Ghidigeni, Coşcueşti, Valea Mărului, Cudalbi, Matca, Tecuci
- Aplicarea de chestionare privind percepţia populaţiei asupra inundaţiilor în perimetrul localităţilor aferente judeţului Galaţi având următoarea structură: caracteristicile eşantionului, percepţia asupra expunerii la hazarde, semnificaţia primei reacţii şi efectele psihice ale evenimentelor, situaţiile de criză, voluntariatul şi asigurarea de locuinţă

Institutul de Geografie | Academia Română