VULMIN

Campanie de teren în Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură

În intervalul 8-10.10.2015 s-a desfăşurat o nouă campanie de teren în arealul studiului de caz Carpaţii şi Subcarpaţii Curburii (spaţiul hidrografic Buzău-Teleajen), pentru a răspunde obiectivelor planificate în activitatea IV.1 (etapa IV) a proiectului VULMIN: Evaluarea vulnerabilităţii socio-economice la indundaţii, viituri rapide şi a gradului de poluare a surselor de apă potabilă în Carpaţii şi Subcarpaţii de la Curbură. Echipa participantă în cadrul acestei campanii a fost una interdisciplinară, formată din cercetători din cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. în această etapă, au fost vizate câteva localităţi din cadrul judeţului Buzău, situate în bazine hidrografice cu susceptibilitate mare de producere a viiturilor rapide (Muscel şi Păltiniş), afectate anterior de evenimente hidro-meteorologice semnificative (ex. 1974, 2002, 2005, 2010):
- oraşul Pătârlagele şi trei sate aflate în subordinea sa administrativă (Muşcel, Fundăturile, Crâng);
- comuna Gura Teghii (Valea Păltinişului).
Campania de teren a avut trei obiective principale:
- realizarea unei anchete sociale adresate populaţiei, în scopul înţelegerii percepţiei populaţiei asupra modificărilor recente ale climei, dimensiunii pagubelor produse de evenimentele pluviometrice extreme înregistrate la nivel local, calităţii apei potabile şi identificarea informaţiilor necesare pentru continuarea analizei vulnerabilităţii la inundaţii şi viituri rapide în arealul studiului de caz;
- realizarea unor interviuri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale (primari şi consilieri locali), în scopul evidenţierii contextului local al vulnerabilităţii comunităţilor umane la inundaţii şi viituri rapide;
- prelevarea de probe de apă pentru evaluarea calităţii apei potabile din surse locale: fântâni (individuale şi comune), sistem centralizat de distribuţie a apei, izvoare.


Au fost aplicate circa 30 de chestionare în arealele afectate direct şi indirect de evenimente pluviale extreme, prin prisma producerii de viituri rapide şi procese de versant asociate (alunecări de teren, scurgeri pe versant) şi au fost prelevate 16 probe de apă (indicatori fizico-chimici şi biologici).
Elementele de evaluare calitativă a vulnerabilităţii la inundaţii şi viituri rapide a comunităţilor din arealele rurale afectate de evenimentele hidro-meteorologice majore anterioare au constituit un capitol distinct în cadrul anchetei sociale, urmărindu-se evidenţierea următoarelor aspecte:
- Expunerea la evenimente hidro-meteorologice extreme;
- Experienţa personală şi conştientizarea expunerii;
- Reabilitarea post-eveniment;
- Măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor inundaţiilor şi viiturilor rapide;
- Percepţia populaţiei asupra calităţii apei potabile din surse locale.

Cu ocazia acestei campanii au fost transmise buletinele informative privind calitatea apei de băut în punctele de prelevare selectate în campania de teren din anul 2014, către primăriile comunelor Ceraşu (jud. Prahova) şi Chiojdu (jud. Buzău).
Institutul de Geografie | Academia Română