VULMIN

OBIECTIVE / ACTIVITĂŢI

Proiectul este structurat în cinci etape de lucru:

Etapa I - Stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de realizare a cercetărilor
1.1. Organizarea întâlnirii de debut a proiectului şi a întâlnirilor anuale pentru evaluarea periodică a activităţilor şi rezultatelor proiectului
1.2. Realizarea paginii web a proiectului pentru asigurarea schimbului de date şi informaţii între parteneri şi pentru diseminarea informaţiilor publicului larg
1.3. Documentare asupra conceptelor teoretice şi asupra metodologiilor privind evaluarea vulnerabilităţii la inundaţii
1.4. Stabilirea metodologiei GIS pentru identificarea arealelor expuse la inundaţii la nivel naţional
1.5. Identificarea categoriilor de utilizatori (stakeholders) relevanţi pentru diferite nivele de guvernare (naţional şi local) şi evaluarea cerinţelor acestora din punct de vedere al serviciilor ştiinţifice legate de inundaţii şi vulnerabilitatea comunităţilor
1.6. Diseminarea rezultatelor
Rezultate: pagina web, rapoarte ştiinţifice metodologice, structura preliminară a bazei de date, workshop cu utilizatorii rezultatelor proiectului

Etapa II - Identificarea arealelor expuse la inundaţii la nivel naţional şi local şi crearea sistemului de indicatori de vulnerabilitate
2.1. Delimitarea albiilor majore şi a culoarelor inundabile la nivel naţional pe râurile principale
2.2. Identificarea arealelor expuse la inundaţii la nivel local: calibrarea modelului pentru arealul Câmpiei joase Timis-Bega şi realizarea hărţilor de inundabilitate
2.3. Identificarea criteriilor de selectare a indicatorilor de vulnerabilitate a aşezărilor şi mediului la inundaţii, selectarea indicatorilor şi colectarea datelor pentru aplicarea acestora
2.4. Crearea unei baze de date geospaţiale privind inventarierea inundaţiilor
Rezultate: rapoarte ştiinţifice privind indicatorii de vulnerabilitate la inundaţii şi calitatea apei potabile, hărţi privind sectoarele inundabile pe râurile principale, realizarea bazei de date a inundaţiilor din România

Etapa III - Evaluarea vulnerabilităţii unităţilor expuse la inundaţii în România - studii de caz
3.1. Poluarea apei în arealele inundabile din Câmpia joasă Timiş-Bega
3.2. Evaluarea vulnerabilităţii comunităţilor locale la poluare şi inundaţii în Câmpia joasă Timiş-Bega
3.3. Evaluarea vulnerabilităţii aşezărilor, infrastructurii şi mediului la inundaţii şi hazarde naturale de tipul viiturilor rapide ("flash-floods") în Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură şi Podişul Moldovei
3.4. Evaluarea vulnerabilităţii la inundaţii la nivel naţional
3.5. Integrarea datelor biofizice şi socioeconomice privind indicatorii de vulnerabilitate într-un sistem informaţional geografic
Rezultate: rapoarte ştiinţifice privind evaluarea vulnerabilităţii la inundaţii şi calitatea apei potabile în arealele de studiu, hărţi privind sectoarele inundabile în arealele de studiu, finalizarea bazei de date a inundaţiilor din România, articole ştiinţifice

Etapa IV - Servicii ştiinţifice pentru utilizatorii (stakeholders) rezultatelor la nivel local şi regional

4.1. Evaluarea vulnerabilităţii socio-economice la indundaţii, viituri rapide şi a gradului de poluare a surselor de apă potabilă în arealele de studiu din Carpaţii şi Subcarpaţii de la Curbură şi Podişul Bârladului
4.2. Sistem Informaţional Geografic pentru evaluarea vulnerabilităţii socio-economice la inundaţii la nivel local şi regional
4.3. Studiul schimbărilor în regimul hidrologic în vederea elaborării planurilor de adaptare în domeniul apei
4.4. Sinteză asupra serviciilor ştiinţifice furnizate utilizatorilor şi asupra măsurilor de adaptare, bazate pe rezultatele analizelor de vulnerabilitate la inundaţii, elaborate la diferite scări de abordare - partea întâi
4.5. Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului
Rezultate: Rapoarte ştiinţifice privind evaluarea vulnerabilităţii socio-economice la inundaţii, evaluarea schimbărilor viitoare în regimul hidrologic din arealele de studiu, articole ştiinţifice

Etapa V - Elaborarea raportului de sinteză şi diseminarea rezultatelor proiectului

5.1. Evaluarea vulnerabilităţii la inundaţii la nivel naţional
5.2. Sinteză asupra vulnerabilităţii, rezilienţei şi capacităţii de adaptare la inundaţii, la diferite scări geografice, cu privire specială asupra condiţiilor care pot afecta semnificativ dezvoltarea socio-economică a comunităţilor şi aşezărilor din arealele expuse la inundaţii
5.3. Sinteză asupra serviciilor ştiinţifice furnizate utilizatorilor şi asupra măsurilor de adaptare, bazate pe rezultatele analizelor de vulnerabilitate la inundaţii, elaborate la diferite scări de abordare - partea a doua
5.4. Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului
Rezultate: Volum de sinteză a rezultatelor proiectului, articole ştiinţifice
Institutul de Geografie | Academia Română