VULMIN

STUDII DE CAZ


1. CÂMPIA JOASĂ TIMIŞ-BEGA
(localităţile Peciu Nou, Giulvaz, Foieni, Otelec şi Uivar)

2. BAZINUL HIDROGRAFIC TELEAJEN

3. BAZINUL HIDROGRAFIC BUZĂU

4. CÂMPIA TECUCIULUI

Institutul de Geografie | Academia Română